แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบตารางการเรียนออนไลน์ของชั้นเรียนของตนเอง เข้าห้องเรียน Google Classroom แต่ละรายวิชาดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ถ้ามี) และเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์/แล็บท็อป/สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตามตารางการเข้าเรียน พร้อมลงชื่อการเข้าเรียนในทุกวัน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google Classroom เพื่อเข้าห้องเรียน

  • ดาวน์โหลด Google Classroom สำหรับ Android >> คลิก

  • ดาวน์โหลด Google Classroom สำหรับ iPhone/iPad >> คลิก

  • หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Google Chrome ในการรับชม (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม)


ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google Meet ก่อนเข้าห้องเรียน

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ Android >> คลิก

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ iPhone/iPad >> คลิก

  • หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Google Chrome ในการรับชม (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม)

  • ควรปิดไมค์โครโฟนก่อนเข้าห้องเรียนออนไลน์, เปิดเฉพาะเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้สอน (เพื่อป้องกันคลื่นทับซ้อน)


ระบบสอบถามอีเมลสำหรับโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code

หรือเข้าผ่านลิงค์นี้ได้เลยครับ https://lin.ee/xUbKqN1


แจ้งปัญหา
ในการงาน
ติดต่อได้ที่